PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Refundacja procedur przeprowadzanych przez Zakład Medycyny Nuklearnej

Koszty przeprowadzanych przez nas badań są całkowicie refundowane przez NFZ, jeżeli skierowanie na badanie jest wystawione przez Poradnię specjalistyczną mającą umowę z Funduszem, oraz, oczywiście, jeżeli Pacjent jest ubezpieczony. Skierowanie powinno zawierać w szczególności:
- pieczątkę Poradni kierującej,
- numer umowy z NFZ,
- pieczątkę Lekarza kierującego z numerem statystycznym,
- dane Pacjenta oraz pozostałe - wyszczególnione na formularzach skierować, które są do pobrania na tej podstronie.

Informacja ważna dla Lekarzy kierujących:
Wystawienie skierowania spełniającego powyższe warunki nie obciąży finansowo Poradni, która to skierowanie wystawiła. W razie wśtpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;