PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Nasz zespół

Od personelu pracujścego w zakóadzie medycyny nuklearnej wymaga się nie tylko wysokiej wiedzy medycznej, ale także dużych umiejętności technicznych... smile
Nasi lekarze naprawiający nasz tomograf ...
Nasi lekarze podczas "naprawiania" tomografu SPECT/CT (co nie znaczy, że on się ciągle psuje )

dr n. med. Stanisław Pilecki - Kierownik Zakładu
dr n. med. Krzysztof łuka - specjalista medycyny nuklearnej
lek. Cyprian Świętaszczyk - specjalista medycyny nuklearnej
lek. Marta Grabowska - specjalista medycyny nuklearnej
mgr Joanna Lanowska-Karpińska - diagnosta laboratoryjny, koordynator personelu średniego
Barbara Knopp - pielęgniarka
Ewelina Pukłacka - technik elektroradiologii
Marlena Chabowska-Zygadło - technik elektroradiologii
Małgorzata Roczniak - personel pomocniczy
mgr inż. Eugeniusz Nadolski - inspektor ochrony radiologicznej

Nasze wyposażenie

Nasz tomograf... - Symbia-T
Laboratorium radiofarmaceutyczne

Napisano lub powiedziano o nas...

Napisali o nas w gazetach ...
Powiedzieli o nas w TV ...
Poeci o nas ... ;)
Nasza strona internetowa


dr n. med. Stanisław Pilecki

dr Pilecki

Dr Stanisław Pilecki urodził się 08.05.1953 roku w Ornecie, woj. warmińsko-mazurskie.
Stan cywilny: Żonaty, żona Anna, inżynier elektryk.
Wykształcenie: studiował w latach 1972-1978 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, dyplom - 1978 rok, Io specjalizacji z radiologii - 1981 rok, IIo specjalizacji z radiologii - 1985 rok, IIo specjalizacji z medycyny nuklearnej: 1999 rok. Doktorat: 1990, temat pracy doktorskiej: "Ultrasonografia i endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna w stanach po cholecystektomii".
Praca zawodowa: w latach 1978-2002 przechodził kolejne szczeble aktywności zawodowej od lekarza stażysty do starszego asystenta pracując w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy, który kilkakrotnie zmieniał nazwę, stając się ostatecznie Katedrą i Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W latach 1995-2002 dr Stanisław Pilecki był z-cą kierownika Zakładu zatrudnionym na stanowisku starszego wykładowcy. W tym czasie był również zaangażowany w organizację Pracowni Medycyny Nuklearnej i po jej włączeniu w strukturę Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stał się jej pierwszym kierownikiem. Obecnie Katedra Endokrynologii działa w strukturach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Równolegle w latach 1991-2002 dr Stanisław Pilecki był kierownikiem Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy oraz w latach 2002-2008 kierownikiem Zakładu Radiologii Szpitala Powiatowego w Więcborku.
W 1983 roku jako pierwszy w ówczesnym województwie bydgoskim wykonał endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną, a w 1984 roku był w zespole wdrażającym w tym województwie ultrasonografię.
Dr Stanisław Pilecki szkolił się na licznych kursach w kraju i za granicą z radiologii i medycyny nuklearnej, m.in. w Montpellier i Paryżu (Endovascular Therapy Course Coronary and Peripheral).

Jest prezesem Sądu Lekarskiego Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Od roku 2004 pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej. Jest również członkiem Centralnych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
- Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
- Polsko-Niemieckie Towarzystwo Radiologiczne
- Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego
- Polskie Towarzystwo Ultrasonografii
- Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
- Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
- European Association of Nuclear Medicine

Zainteresowania: geografia, historia, polityka, sport.

POWRÓT do początku podstrony


©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;