PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Leczenie izotopami promieniotwórczymi w naszym Zakładzie

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęstszych procedurach leczniczych, jakie przeprowadza się w naszym Zakładzie

Leczenie jodem promieniotwórczym chorób tarczycy (poprzedzone zazwyczaj scyntygrafią jodową)

Leczenie przerzutów do układu kostnego

Radiosynowiorteza (leczenie zmian zapalnych stawów)

Leczenie przerzutów do układu kostnego

Leczenie przerzutów nowotworowych do układu kostnego ma zazwyczaj na celu paliatywne łagodzenie dolegliwości bólowych. W chwili obecnej u nas zastosowanie mają dwa preparaty:
1. Stront-89 w postaci SrCl2 - analog wapnia, czas połowicznego zaniku 50,52 dnia (długotrwałe działanie w kośćcu), emisja promieniowania β-;
2. Samar-153 w postaci 153Sm-EDTMP - radioznakowany bisfosfonian, czas połowicznego zaniku 46,27 godzin (działanie krótkotrwałe, ale silne), emisja promieni β- i γ (możliwość tworzenia obrazów scyntygraficznych).
Zwłaszcza w przypadku drugiego z wymienionych preparatów ważne jest, aby Pacjent PUNKTUALNIE stawił się na uzgodniony termin jego podania. Lek ten jest indywidualnie dla każdego Chorego sprowadzany z Francji.

Kwalifikacja do leczenia odbywa się przez naszą Poradnię na podstawie skierowania dostępnego na tej podstronie. Najlepiej, aby skierowanie to wystawił Lekarz Onkolog, który całościowo kieruje leczeniem danego Pacjenta.

Generalnie do tej terapii kwalifikują się Pacjenci z bardzo aktywnymi osteometabolicznie ("jasno świecącymi" w scyntygrafii) przerzutami nie uciskającymi na kanał kręgowy. Ze względu na potencjalne działanie mielotoksyczne (uszkadzające szpik kostny) bardzo ostrożnie kwalifikuje się Pacjentów z niedokrwistością, czy zwłaszcza leukocyto- i trombocytopenią. Kontrowersyjne jest też przeprowadzanie tej terapii u chorych leczonych innymi metodami potencjalnie uszkadzającymi szpik (zwłaszcza krótko po zakończonej czy krótko przed planowaną chemioterapią). Chociaż dane w literaturze na ten temat nie są jednoznaczne, zalecamy odstawienie preparatów bisfosfonianów przed iniekcją leku radioizotopowego.

Zdarza się, że kilka dni po podaniu izotopu dolegliwości bólowe nieco się wzmagają. Jest to jednak prawie zawsze tylko zjawisko przejściowe, po którym z reguły można znacznie zredukować lub nawet całkowicie odstawić leki przeciwbólowe.

Ze względu na ochronę radiologiczną zawsze prosimy, aby bezpośrednio po podaniu preparatu Pacjent przez jakiś czas (1-3 godz.) pozostał u nas. Ponieważ zwłaszcza w pierwszej fazie po podaniu leku następuje jego wydalanie z moczem, zawsze prosimy, aby przed opuszczeniem Zakładu oddać mocz w naszej specjalnie do tego celu przeznaczonej toalecie. W domu należy przez kilka dni zdecydowanie ograniczyć kontakt z dziećmi i kobietami ciężarnymi (przebywać w osobnym pokoju). Toaletę po użyciu dwukrotnie spłukiwać wodś (najlepiej nie czyścić - aby ś�lady radionuklidu nie pozostały na szmatce/szczotce). Ewentualne skażenie moczem chorego usunść posługując się rękawiczkami, szmatką i rękawiczki po użyciu usunąć z domu.

Scyntygrafia planarna kości - meta
Scyntygram planarny kośćca osoby z rozsianymi przerzutami nowotworowymi w układzie kostnym; taki obraz świadczy o znacznym zaawansowaniu choroby.

Obraz po podaniu samaru
Obraz tego samego pacjenta wykonany 50 minut po podaniu 153Sm-EDTMP (21 dni póżniej). Izotop zaczyna gromadzić się w ogniskach zajętych przez nowotwór.
ZWIŃ/a> informację o tej procedurze leczniczej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;