PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaScyntygrafia perfuzyjna serca

Badanie ma na celu wykazanie ewentualnych zaburzeń ukrwiena mięśnia sercowego. Od koronarografii różni się tym, że pokazuje, czy ewentualnie obecne przewężenie tętnicy wieńcowej ma istotny wpływ na pacjenta. Zdarza się, że zwężenia znacznego stopnia nie mają wpływu na ukrwienie miśnia sercowego (zatem nie wymagająleczenia inwazyjnego: operacja ByPass lub wewnątrznaczyniowe stentowanie), zaś zwężenia małego stopnia mogą być istotne (i wymagać leczenia inwazyjnego). W razie ewidentnych zaburzeń perfuzji badanie pozwala określić, czy ewentualne leczenie inwazyjne (często przecież samo w sobie obciążone ryzykiem poważnych powikłań!) jest w stanie przynieść istotną poprawę stanu zdrowia (rozróżnienie między już dokonaną blizną pozawałową - martwicą, oraz niedokrwieniem wysiłkowym - a więc obszarem mięnia sercowego, który jeszcze można i należy ratować).

Mechanizm obrazowania ukrwienia mięśnia sercowego w tym badaniu polega na tym, że radioznacznik gromadzi się w obszarach tkanki dobrze ukrwionych, preferencyjnie w zawierających dużą ilość mitochondriów (a więc m.in. komórki mięśniowe). Obszar mięśnia sercowego, który znacznika nie zgromadzi, jest albo niedokrwiony (w danych warunkach badania - w chwili wstrzyknięcia znacznika), albo bliznowato zmieniony (funkcjonalnie nie jest już mięśniem).

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj na stronie 27. Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie Pacjenta na badanie. Kluczowe znaczenie dla interpretacji wyniku ma przerwanie lub kontynuacja farmakoterapii. Z kierującym Kardiologiem trzeba uzgodnić odstawienie niektórych leków nasercowych (zw. β-blokery, nitraty, inne leki rozszerzające naczynia, poza tym pochodne teofiliny; nie pić kawy, herbaty, kakao, nie palić!). Bardzo prosimy, aby kierujący Kardiolog zaznaczyć na skierowaniu, czy i jakie leki Pacjent powinien odstawić. W pewnych przypadkach, w których odstawienie nie jest zalecane, prosimy także o zaznaczenie tego faktu. Pacjent musi na badanie przyjąć na czczo. Ważne, aby badany PO PODANIU radioznacznika SPOŻYĆ TŁUSTY POSIŁEK (!). Radioznacznik podaje się dwa razy, zazwyczaj w dwa róne dni; raz w czasie obciążenia (wysiłek fizjologiczny lub obciążenie farmakologiczne) i raz w czasie spoczynku. Właściwe badanie wykonujemy po upływie godziny od podania znacznika i od posiłku.

Ze sobą na badanie scyntygraficzne prosimy zabrać wyniki wszystkich dotychczasowych istotnych badań oraz listę zażywanych leków.

Druk skierowania na badanie można pobrać na tej podstronie.

Przykładowe wyniki badań scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego

Serce w projekcji klasycznej - niedokrwienie
Klasyczny widok wyniku scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego. Legenda znajduje się po stronie prawej wyniku: dwa górne szeregi - przekroje poprzeczne przez lewą komorę, szereg pierwszy ("Row A - Stress") - badanie wysi�kowe, szereg drugi ("Row B - Rest") - badanie spoczynkowe, kolejność obrazów w obu szeregach w stronę od koniuszka do podstawy, w dwóch środkowych szeregach (takźe badanie, odpowiednio, powysiłkowe i spoczynkowe) - przekroje pionowe z widocznś ścianą przednią i dolną w kierunku od przegrody do ściany bocznej, w dwóch dolnych szeregach - przekroje poziome z widoczną ścianą przegrodową i boczną w kierunku od przodu do dołu. Obszary niedokrwienia wysiłkowego oznaczono strzałkami; w spoczynku obserwuje się znaczną poprawą perfuzji.
**************

Scyntygrafia miśnia sercowego - projekcja bull-eye
Wynik został przedstawiony w tzw. projekcji "bull-eye", której istotę objaśniono po stronie prawej: mięśniówka lewej komory została "spłaszczona" tak, że koniuszek serca znajduje się w środkowej częci rysunku (APEX), zaś podstawa na obwodzie (BASIS), u góry jest ściana przednia (ANTERIOR), na dole ściana dolna (INFERIOR), po stronie lewej ściana przegrodowa (SEPTAL - przylegająca do prawej komory), po prawej ściana boczna (LATERAL).

Po stronie lewej - wynik badania w postaci graficznej: od góry badanie po wysiłku (STRESS), w środku - w spoczynku (REST), na dole - subtrakcja (odjście, porównanie) wyniku wysiłkowego ze spoczynkowym (REVERSIBILITY).
W badaniu wysiłkowym uwidoczniło się niedokrwienie w przykoniuszkowej częci ściany przedniej oraz przypodstawnej częci ściany dolnej. W spoczynku pierwszy z opisanych defektów ulega regresji, drugi - nie. Interpretacja: niedokrwienie wysiłkowe w przykoniuszkowej częci ściany przedniej (tu ewentualnie wskazana interwencja) oraz blizna w przypodstawnej częci ściany dolnej (tu interwencja nie przyniesie poprawy).

**************

Serce pulsujące - animacja (zajmuje dużo pamięci)
Obraz scyntygraficzny mięśnia lewej komory; widok od strony przednio-bocznej ("przednio-lewej") pacjenta, animacja. Wszystkie tkanki poza mięśniem lewej komory zostały wirtualnie usunięte. Oznaczenia ścian komory jak na ilustracji wyżej.

**************

Serce klasyczne - animacja zajmująca dużo pamięci
Klasyczny widok wyniku scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego, animacja. Legenda znajduje się po stronie prawej wyniku: górny szereg - przekroje poprzeczne przez komory (lewą komorę), kolejność obraz�w w stron� od koniuszka do podstawy, w szeregu środkowym - przekrój pionowy z widoczną ścianą przednią i dolną w kierunku od przegrody do ściany bocznej, w szeregu dolnym - przekrój poziomy z widocznś ścianą przegrodową (oraz, nieco, ze ścianą prawej komory) i boczną w kierunku od przodu do dołu.
ZWIŃ informację o tej procedurze diagnostycznej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;