PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaScyntygrafia węzła wartowniczego

Węzeł chłonny wartowniczy (nazywany też "węzłem na straży", ang.: sentinel lymph node) jest pierwszym węzłem, do którego spływa chłonka z regionu objętego chorobą (np. guzem). W przypadku zmian nowotworowych, gdy badania obrazowe nie wykazały obecności (dużych) przerzutów w węzłach chłonnych, celem opracowania strategii pooperacyjnego leczenia konieczne jest stwierdzenie, czy w węzłach nie ma tak zwanych mikroprzerzutów. Wstrzyknięcie radioznacznika w okolicę guza daje możliwoś zobaczenia, w którym kierunku odpłwa chłonka (szczególnie ważne np. w przypadku czerniaka skóry grzbietu) oraz zidentyfikowania (znalezienia) tego węzła. W czasie zabiegu operacyjnego można za pomocą sondy gamma jeszcze dokładniej zlokalizować ten jedyny węzeł chłonny i go usunąć celem zbadania przez patologa. Usunięcie tylko tego jedynego węzła jest z onkologicznego punktu widzenia tak samo efektywne, jak wycięcie wszystkich węzłów w regionie, ale powoduje znacznie mniej powikłań.

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj na stronie 60. Najczęciej wykonujemy to badanie w przypadkach czerniaków skóry i guzów sutka. W czerniakach wstrzykujemy radioznacznik lub podskórnie w bezpośrednie sśsiedztwo guza. W raku sutka radioznacznik wstrzykujemy w bezpośrednie sąsiedztwo guza, ewentualnie do guza, pod kontrol USG.

Druk skierowania na badanie można pobrać na tej podstronie.

SPECT/CT węzła wartowniczego
Obraz SPECT/CT węzła wartowniczego; radioznacznik został podany w okolicę guza (czerniak skóry) znajdującego się na grzbiecie.

*******************************************************

SPECT/CT węzłów wartowniczych
Obraz SPECT/CT uzyskany po podaniu (pod kontrolą USG) radioznacznika w okolicę guza (raka) piersi lewej. Po stronie lewej: widok od przodu (u góry: widoczne również miejsce podania - oznaczone "tu", u dołu: miejsce to zostało elektronicznie usunięte) - widoczny jest jeden węzeł w regionie pachowym (oznaczony "SN3") oraz dwa w regionie przymostkowym (oznaczone "SN1" i "SN2"). Po stronie prawej (na ciemnym tle), kolejno: przekrój poprzeczny (widoczny SN2 oraz SN3), przekrój strzałkowy (SN1 i SN2) oraz czołowy (SN2).

Kliknij tutaj, aby zobaczyć prezentację na temat poszukiwania węzłów wartowniczych w czerniaku.


ZWIŃ informację o tej procedurze diagnostycznej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;