PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaScyntygrafia nerek

Scyntygrafia nerek ma za zadanie zbadanie ich funkcji. Stosując nasze nieinwazyjne metody możemy wypowiedzieś się o czynności każdej nerki z osobna. W zależności od zastosowanego radioznacznika badamy funkcję przesączania w kłębuszkach, funkcję wydzielniczą w kanalikach lub inną.

Najczściej wykonywanym badaniem jest ocena funkcji kłębuszkowej nerek - czasami celem jest uwidocznienie warunków odpływu moczu z nerek. Znacznikiem jest w tym przypadku 99mTc-DTPA. Szczegły procedury można znaleźć tutaj na str. 15-23 (w zależności od rodzaju badania). W skrócie - pacjent NIE POWINIEN być na czczo; powinien być DOBRZE NAWODNIONY (pić duźo płynów przed badaniem). Leżącemu nad gammakamerą choremu wstrzykuje się radioznacznik, badanie zaczyna się natychmiast i trwa planowo około pół godziny. Czasami jest konieczne podanie środka moczopędnego podczas badania (lek ten działa również jeszcze po zakończeniu badania!) oraz wykonanie dodatkowych zdję po upływie dłuższego czasu. U małych dzieci moźe być konieczne zastosowanie znieczulenia ogólnego (pacjent musi być nieruchomy podczas badania).

Druk skierowania na badanie scyntygraficzne nerek można pobrać na tej podstronie.

Przyk�adowy wynik badania scyntygraficznego nerek

Scyntygrafia dynamiczna nerek z DTPA
Scyntygram dynamiczny nerek z użyciem 99mTc-DTPA; chociaż widoczny na wykresie (po stronie prawej na dole) kształt krzywej renograficznej jest prawidłowy po obu stronach, zwraca uwagę niższa amplituda tej krzywej dla nerki lewej (czerwona), niż prawej (zielona)
ZWIŃ informację o tej procedurze diagnostycznej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;