PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaScyntygrafia i SPECT/CT z mIBG

Znacznik nazywany meta-jodo-benzyloguanidyna jest analogiem noradrenaliny aktywnie wychwytywanym przez zakończenia presynaptyczne neuronów noradrenergicznych, przez rdzeń nadnerczy oraz przez komórki niektórych nowotworów, jak guz chromochłonny (barwiak, phaeochromocytoma), nerwiak zarodkowy (neuroblastoma) oraz guzy neuroendokrynne. Ta właściwość mIBG bywa wykorzystywana w diagnostyce niektórych schorzeń układu wspóczulnego (np. we współistniejących z chorobą Parkinsona) oraz w obrazowaniu a niekiedy nawet w leczeniu wymienionych nowotworów.

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj na stronie 64. Idealnym do obrazowania byłoby mIBG znakowany (ze względu na właściwości fizyczne nuklidu) jodem-123, do leczenia zaś - można by zastosować mIBG znakowany jodem-131. Niestety, w Polsce (ze wzgl�du na koszty) przeprowadza się badania głównie z jodem-131...

Ze sobą na badanie scyntygraficzne prosimy zabrać wyniki wszystkich poprzednich badań oraz listę zażywanych leków. Niektęre leki (blokery kanałów wapniowych, trójcykliczne antydepresanty, sympatykomimetyki, rezerpina, labetalol) blokujś wychwyt mIBG - MUSZĄ więc przed badaniem być odstawione (!). Zaleca się zablokowanie gruczoł�u tarczowego przed podaniem mIBG (w celu zmniejszenia wychwytu wolnego radiojodu).

Druk skierowania na scyntygrafię i SPECT (SPECT/CT) można pobrać na tej podstronie. Celem kwalifikacji pacjenta na to badanie prosimy o kontakt telefoniczny.

Obraz po podaniu [I-131]-mIBG
Obraz scyntygraficzny i SPECT/CT pacjentki dwie doby po podaniu dożylnym 131I-mIBG:
- pierwszy z lewej: scyntygrafia planarna, widok od przodu; oprócz fizjologicznych ognisk gromadzenia radioznacznika uwidoczniła się wyrażna kumulacja (wolnego radiojodu) w tarczycy
- drugi z lewej: scyntygrafia planarna, widok od tyłu; strzałką pokazano (dyskretne) ognisko wzmożonej kumulacji radioznacznika w rzucie lewego nadnercza
- z prawej, górny: obraz SPECT - przekrój na wysokości lewego nadnercza
- z prawej, środkowy: obraz fuzyjny SPECT/CT - przekrój na tej samej wysokości
- z prawej, dolny: obraz CT - przekrój na tej samej wysokości;
Obraz może odpowiadać przerostowi nadnercza lub na przykład guzowi chromochłonnemu.
ZWIŃ informację o tej procedurze diagnostycznej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;