PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaDiagnozowanie i leczenie chorób tarczycy za pomocą jodu-131

Podstawy - metabolizm jodu w tarczycy

Jod, zarówno naturalny (127I), jak i promieniotwórczy (w naszym Zakładzie: 131I) jest wychwytywany w postaci anionu jodkowego (I-) przez komórki tarczycy (tak zwane tyreocyty). Z cytoplazmy jodek jest dalej transportowany do pęcherzyka tarczycowego. Tam podlega przekształceniom chemicznym - najpierw utlenieniu, a następnie wbudowaniu do łańcucha białka tyreoglobuliny. Białko to zostaje w końcu "pocięte" przez specjalne enzymy, i w ten sposób powstaję hormony tarczycy - przede wszystkim tyroksyna (czterojodotyronina, symbol T4) oraz, w mniejszych ilościach, trójjodotyronina (symbol T3).

Pęcherzyk tarczycowy
"Zasada działania" jodu w tarczycy:
1. Schematyczne przedstawienie fragmentu tkanki tarzycowej; widoczne są pęcherzyki i naczynia krwionośne;
2. Powiększony pęcherzyk tarczycowy; ma on kształt owalu, którego ściany wyścielone są warstwą komórek tarczycowych (tyreocytów), a światło wypełnione jest koloidem (zawierającym tyreoglobulinę);
3. Transport jodu (w postaci anionów jodkowych) odbywa się w kierunku od zewnątrz do środka pęcherzyka tarczycowego.

Metabolizm jodu i produkcja hormonów tarczycowych jest zwiększana przez jeden z hormonów przysadki mózgowej: TSH. U zdrowego człowieka, w przypadku zbyt dużej ilości krążących we krwi wolnych hormonów tarczycy (oznaczanych jako fT4 i fT3), dochodzi do zahamowania wydzielania TSH przez przysadkę, co powoduje zatrzymanie produkcji hormonów w tarczycy. W niektórych stanach chorobowych ten mechanizm ulega zakłóceniu. Aby dowiedzieć się więcej o jodzie i normalnych procesach zachodzących w gruczole tarczowym, a takźe o typowych schorzeniach tego narządu, kliknij link zewnętrzny.

Jod-131

O sposobach wytwarzania oraz o właściwościach fizycznych jodu-131 można dowiedzieć się więcej na tej podstronie. W skrócie: jest on nuklidem o czasie połowicznego zaniku 8,02 dnia. Średni zasięg jego promieniowania β w tkankach człowieka wynosi około 0,5 milimetra (maksymalny: ok. 2 mm). Oznacza to, że czynne (czyli gromadzące jod) fragmenty gruczołu tarczowego, jeżeli wychwycą jod promieniotwórczy, otrzymają bardzo wysoką dawkę promieniowania, podczas gdy tkanki oddalone już o tę odległość (0,5-2 mm) nie zostaną przez cząstki β napromienione w ogóle. W ten sposób możemy spowodować, że guzek tarczycy, odpowiedzialny za jej nadczynność, otrzyma podczas radiojodoterapii dawkę radiacyjną rzędu kilkuset Gy (grejów); dla porównania: dawki promieniowania osiągane przez radioterapeutów przy przezskórnym naświetlaniu nowotworów promieniami γ zazwyczaj nie przekraczajś kilku Gy w czasie jednej sesji (i kilkudziesięciu Gy w czasie całego kursu - wiele sesji w ciągu kilku tygodni). Takie precyzyjne "naświetlanie" naszym jodem praktycznie nie powoduje skutków ubocznych, które w onkologii znane sś głównie ze względu na napromieniowanie tkanek zdrowych, między innymi skóry.

Jądro atomu jodu-131 wysyła również kwanty promieniowania γ. Powoduje to, że narządy położone daleko od tarczycy, jak również osoby przebywające przez długi czas w niewielkiej odległości od pacjenta, otrzymują niewielką dawkę promieniowania. Dawka ta jest jednak bardzo mała (dziesiątki tysięcy - setki tysięcy razy mniejsza) w porównaniu z dawką osięgniętą w tarczycy.

Jod (zarówno naturalny, jak i promieniotwórczy) przebywa w tarczycy pewien czas, podlegając normalnym wyżej opisanym procesom biochemicznym. Ta biochemiczna eliminacja nakłada się z eliminacją fizyczną, spowodowaną rozpadem promieniotwórczym (oczywiście tylko w przypadku jodu promieniotwórczego). W ten sposób tak zwany efektywny czas połowicznego zaniku jodu-131 w tarczycy jest krótszy, niż analogiczny czas fizyczny, i waha się zazwyczaj w granicach od 4 do 7 dni.

Diagnozowanie i leczenie jodem-131 w naszym Zakładzie

Diagnozowanie i leczenie chorób tarczycy z zastosowaniem jodu promieniotwórczego (tak zwana radiojodoterapia) przeprowadzane jest w naszym Zakładzie na podstawie skierowania wystawionego przez Lekarza, najlepiej Endokrynologa. Druk skierowania można pobrać na tej podstronie. Pacjentów prosimy o przekazanie nam wypełnionego skierowania i uzgodnienie terminu wizyty w naszej Poradni (Poradnia - patrz tutaj). Oryginał skierowania musi być dostarczony najpóniej w dniu wizyty, wcześniej wystarczy kopia (lub fax). Na wizytę prosimy zabrać ze sobą kompletne informacje dotyczące choroby, w szczególności o lekach, jakie były/są stosowane, wyniki badań hormonalnych oraz jak najświezsze USG tarczycy (koniecznie z podaniem objętości gruczołu). W zgromadzeniu potrzebnych informacji może pomóc ten formularz.

Pierwsza wizyta jest tak zwaną wizytą kwalifikacyjną, na której nasi lekarze zapoznają się z historią Państwa choroby, chętnie również odpowiedzą na ewentualne Państwa pytania. Podczas tej wizyty uzgodniony zostanie z Państwem termin scyntygrafii jodowej tarczycy oraz omówiony plan dalszego działania.

Szczegółowa procedura związana z dalszym postępowaniem opisana jest tutaj na str. 1, 2 i 71. Najważniejsze jest, aby na termin scyntygrafii jodowej przyjść na czczo (nie jeść, nie pić, nie palić papierosów i nie żuć gumy od rana), przynosząc ze sobą niewielką ilość wody mineralnej niegazowanej do popicia. O ewentualnej potrzebie przygotowania się na ten dzień poprzez zażywanie lub odstawienie pewnych leków zostaną Państwo szczegółowo poinformowani podczas wizyty kwalifikacyjnej: ścisłe przestrzeganie tych zaleceń ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia. Pierwszego dnia otrzymają Państwo kapsułkę z niewielką ilością jodu promieniotwórczego (tak zwaną "kapsułkę testową") - ta ilość jodu nie ma wpływu ani na Państwa własny organizm, ani na otoczenie. Jod zawarty w kapsułce zgromadzi się w gruczole tarczowym, i w ciągu 24 godzin zostanie wykonany pomiar oraz zdjęcie, mające na celu pokazać, ile jodu i w jakich częciach tarczycy zostało wchłonięte (tak zwany "pomiar jodochwytności"). Na pomiar (dnia następnego po podaniu kapsułki testowej) nie trzeba przychodzić na czczo. W niektórych sytuacjach nie poprzestajemy na wykonaniu jednego pomiaru - przeprowadzamy kolejne, w rónych odstępach czasu.

Na podstawie wyniku scyntygrafii jodowej oraz objętości tarczycy (wziętej z wyniku USG) wyliczamy dawkę jodu promieniotwórczego, która jest potrzebna do leczenia Państwa tarczycy. Dawka lecznicza jest najczęciej około 100-200 razy większa od tej, która była zastosowana podczas scyntygrafii. Zamówienie kapsułki leczniczej trwa zazwyczaj około 1-2 tygodni, czasem nieco dłużej. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa telefonicznie. Ważne, aby Państwo bardzo ściśle przestrzegali naszych zaleceć dotyczących przyjmowania/odstawienia leków przed przyjęciem kapsułki leczniczej. Zalecenia te są prawie zawsze identyczne z zaleceniami przed przyjęciem kapsułki testowej, o ewentualnych odstępstwach zostaną Państwo szczegłowo poinformowani.

Celem przyjęcia kapsułki leczniczej nalećy przyjść na wyznaczony termin na czczo. W zaleźności od otrzymanej dawki (w Polsce w lecznictwie otwartym dopuszcza się stosowanie dawek nie wyższych niż 800 MBq) należy przez okres około 1-2 tygodni przestrzegać zasad ochrony radiologicznej. Ogólnie polegają one na maksymalnym ograniczeniu kontaktu z dziećmi oraz młodymi kobietami (w razie konieczności takowych kontaktów: maksymalnie zwiększyć odległość oraz skrócić czas). Ponieważ niewychwycona przez tarczycę część radiojodu jest wydalana wraz z moczem (po kilku dniach: z kałem), należy każdorazowo kilkakrotnie spłukać toaletę po jej użyciu. Nie zaleca się mycia toalety szmatą/szczotką, gdyż izotop pozostaje na tych przedmiotach. Należy też szybko pozbywać się ewentualnie używanych chusteczek do nosa oraz posługiwać się własnym często zmienianym ręcznikiem. Męczyźni leczeni radioaktywnym jodem powinni wstrzymać się z planami rodzicielskimi przez co najmniej 3-4 miesiące, kobiety przez minimum pół roku.

Radiojodoterapia jest absolutnie przeciwwskazana u kobiet w ciąży. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy wykonać test ciążowy, lub zwrócić się do nas. Przeprowadzenie tej terapii u kobiety cięarnej (na przykład nieświadomej tego faktu) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Opakowanie do kapsułki z jodem-131
Osłony do przechowywania i transportu kapsułek z jodem radioaktywnym

Po podaniu dawki leczniczej jodu promieniotwórczego pozostaną Państwo pod opiekę naszej Poradni przez 1 rok. W dniu podania tej dawki wyznaczymy Państwu pierwszy termin wizyty, wydamy także skierowanie na wykonanie badania stężenia hormonów we krwi. Badanie prosimy wykonać nie wcześniej, niż kilka dni przed wizytą u nas. W razie jakichkolwiek dolegliwości występujących w międzyczasie lub innych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Skutki uboczne radiojodoterapii są generalnie rzadkie i łagodne w przebiegu. Należą do nich:
- niepowodzenie leczenia związane z koniecznością jego powtórzenia (częste także przy innych sposobach leczenia);
- niedoczynność tarczycy: w porównaniu z jej nadczynnością jest to schorzenie stosunkowo mało groźne, leczenie polega na stosowaniu substytucji hormonalnej (tabletki przyjmowane raz dziennie); powikłanie możliwe także przy operacji tarczycy;
- popromienne zapalenie tarczycy: występuje rzadko, jest z reguły krótkotrwałe i objawia się podobnie do zapalenia gardła; leczenie (jeżli jest potrzebne) - objawowe (pastylki do ssania, zimne okłady miejscowo, ibuprofen lub inne leki z grupy NSLPZ);
- autoimmunologiczne zapalenie tarczycy: wystąpuje rzadko, objawia się znaczną nadczynnością tarczycy i wymaga leczenia tyreostatykami; zazwyczaj szybko przemija;
- zapalenie ślinianek (mogące prowadzić do ich zwężenia i w konsekwencji do suchości jamy ustnej): przy dawkach radiojodu stosowanych do leczenia łagodnych chorób tarczycy praktycznie nie występuje; zapobiegawczo można od drugiego dnia po aplikacji radiojodu stymulować produkcją śliny (sok z cytryny);
- zapalenie błony śluzowej źołądka (gastritis) - podobnie, jak zapalenie ślinianek, przy dawkach stosowanych w leczeniu chorób łagodnych tarczycy praktycznie nie występuje;
- wystąpienie/nasilenie wytrzeszczu, zwłaszcza przy chorobie Graves-Basedow'a: występuje rzadko, można jemu zapobiegać i je leczyć (nie palić!).Przykładowe wyniki badania scyntygrafii jodowej gruczołu tarczowegoScyntygrafia jodowa normalna
Gromadzenie radiojodu jest nieco wyższe w płacie prawym (wariant normy)Guzek autonomiczny
Gromadzenie radiojodu prawie wyłącznie w guzku autonomicznym płata lewego; guzek ten spowodował nadczynność tarczycy; pacjent obecnie jest po leczeniu jodem promieniotwórczym w naszym Zakładzie i nie musi zażywać żadnych leków przeciwtarczycowych (jego tarczyca funkcjonuje tak, jak u każdego zdrowego człowieka)


ZWIŃ informację o tej procedurze leczniczej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;