PL EN
Zakład Medycyny Nuklearnej, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Diagnostyka

Ważne uwagi wstępne...

Izotopy radioaktywne używane do produkcji naszych radiofarmaceutyków są produkowane w specjalnych ośrodkach: częciowo w Świerku pod Warszawą (jedyny polski reaktor atomowy), zaś większa część jest sprowadzana z zagranicy. Fakt ten powoduje wysoka cena oraz ograniczona dostępność tych potrzebnych do diagnozowania i leczenia naszych Pacjentów substancji. Dlatego Zakład Medycyny Nuklearnej ma do swoich Chorych ogromną prośbę: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo stawić się na umówiony termin, bardzo prosimy nas o tym NATYCHMIAST poinformować (telefonicznie)! Radiofarmaceutyk przygotowany/zamówiony dla Pani/Pana, ze względu na rozpad promieniotwórczy, nie moźe zostać, jak inne leki, zamrożony i za kilka dni podany innemu pacjentowi - po prostu zmarnuje się. W ten sposób powstają nie tylko znaczne straty finansowe (jakże często narzekamy, że w ochronie zdrowia jest za mało pieniędzy...). Dodatkowym skutkiem jest to, że właściwego leczenia nie otrzyma nie tylko ten Pacjent, który z niego zrezygnował, lecz również inny, który mógłby je otrzymać, gdyby zamiast Państwa został do niego zakwalifikowany...

Nasze badania trwają dość długo - czasem nawet pół godziny i więcej. Czas potrzebny na przeprowadzenie każdego z nich jest specjalnie dla Pani/Pana rezerwowany (kolejny czynnik limitujący ilość przeprowadzonych procedur diagnostycznych i leczniczych). Stąd teź kolejna prośba: jeżeli okaże się, że nie mogą Państwo punktualnie stawić się na wyznaczony termin - bardzo prosimy o NIEZWłOCZNE telefoniczne powiadomienie nas o tym! W przeciwnym razie cała praca Zakładu w danym dniu zdezorganizuje się; nawet inni Pacjenci, którzy stawili się punktualnie, nie będś mogli być punktualnie obsłużeni (ku ich słusznemu niezadowoleniu)...

Jeszcze jedna ważna uwaga: jeżli osoba mająca być badana lub leczona w naszym Zakładzie jest lub może być w ciąży - prosimy powiadomić nas o tym jak najszybciej! Przeprowadzanie jakichkolwiek procedur diagnostycznych lub leczniczych z zastosowaniem radioizotopów jest u ciężarnych (ze względu na dobro dziecka) generalnie przeciwwskazane. Ewentualne podanie preparatu izotopowego kobiecie ciężarnej (na przykład nieświadomej tego faktu...) nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Informacje o najczęściej przeprowadzanych w naszym Zakładzie procedurach diagnostycznychJodowa scyntygrafia tarczycy (która jest zazwyczaj wstępem do leczenia jodem promieniotwórczym)
Technetowa scyntygrafia tarczycy
Scyntygrafia układu kostnego
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia serca
Węzeł wartowniczy
Scyntygrafia z tektrotydem
Scyntygrafia przytarczyc
Scyntygrafia z MIBI (wskazania onkologiczne)
Scyntygrafia z mIBG
Scyntygrafia z przeciwciałmi antyleukocytarnymi
Scyntygrafia perfuzyjna mózgu
Scyntygrafia znakowanymi krwinkami czerwonymi
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
Cysternografia radioizotopowaCysternografia radioizotopowa

Wskazaniem do przeprowadzenia cysternografii radioizotopowej może być podejrzenie płynotoku nosowego lub usznego, sprawdzanie drożności zastawki odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy oraz potrzeba uwidocznienia przestrzeni płynowych znajdujścych się wewnątrz jamy czaszki lub wewnątrz kanału kręgowego. Innym wskazaniem jest podejrzenie t.zw. wodogłowia normotensyjnego (inaczej: wodogłowie niskociśnieniowe lub zespół Hakima, NPH). Radioznacznik (zazwyczaj 99mTc-DTPA) podaje się do przestrzeni wypełnionej płynem mózgowo-rdzeniowym najczęściej drogś nakłucia lędźwiowego.

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj na stronach 40-43 (w zależności od wskazań, z jakich wykonywane jest badanie). Pacjent musi być na czczo (ze względu na nakłucie lędźwiowe), zdjęcia wykonuje się w zależności od wskazań po około 1, 2, 3, 6 godzinach, czasem po 24  i 48 godzinach od wstrzyknięcia radioznacznika. W zależności od wskazań wykonuje się pomiary aktywności pobranych płynow (np. wydzieliny z nosa).

Prosimy o przygotowanie wyników badań, które mogą być istotne w danej sytuacji klinicznej, w szczególności wyników poprzednich scyntygrafii, zdjęć rtg, tomografii rentgenowskiej (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI).

Druk skierowania na to badanie moźna pobrać na tej podstronie. Celem uzgodnienia terminu badania i szczegółów technicznych związanych z jego wykonaniem prosimy o kontakt telefoniczny.

Przykładowe wyniki badań cysternografii radioizotopowej

Cysternografia izotopowa - płynotok nosowy
Obrazy od przodu i tyłu (góra) oraz ze strony lewej i prawej (dół) wykonano 4 godziny po podaniu radioznacznika drogą nakłucia lędćwiowego. Na zdjęciach bocznych, oprócz normalnych przestrzeni płynowych, uwidoczniła się także jama nosowa. Świadczy to o płynotoku nosowym.

***********************************************

Cysternografia izotopowa - NPH
Obrazy w projekcji bocznej i przednio-tylnej (strona lewa) oraz przekroje poziome, strzałkowe i czołowe obrazu fuzyjnego SPECT/CT, SPECT oraz CT (strona prawa) uzyskane 24 godziny po podaniu 99mTc-DTPA do płynu mózgowo-rdzeniowego drogą nakłucia lędźwiowego. Widoczne jest znaczne gromadzenie radioznacznika w komorach mózgowia (wyższe niż w przestrzeni podpajączynówkowej przymózgowej). Gromadzenie to wystąpiło już kilka godzin po podaniu i utrzymywało się nawet po upływie 48 godzin od podania radioznacznika. Obraz jest typowy dla wodogłowia normotensyjnego. U takiego chorego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że leczenie operacyjne (wszczepienie zastawki) przyniesie znaczną poprawę stanu klinicznego.
ZWIŃ informację o tej procedurze diagnostycznej
©Autor: Cyprian Świętaszczyk, 10/2009; Wersja 7.6; Ostatnia aktualizacja: 01/2016;